ריהוט חדש – בית המדרש שעלבים

ריהוט חדש – בית המדרש שעלבים

בס"ד

כל הנכנס בשערי בית המדרש של הישיבה התיכונית מריח מיד ריח ניחוח של עץ .

ריח זה נובע מספסלי בית המדרש החדשים שהגיעו בימים האחרונים יש מהנגריה.

כל בית המדרש נראה אחרת, הכל מכובד יותר ומרשים יותר. יחד עם הריהוט הגיעה במה לקריאת התורה וכן הוחלפו הוילונות. כך לובש בית המדרש חג לקראת הגעתם של התלמידים לשנת הלימודים החדשה.

הרבה עמל וזיעה ספגו הספסלים הישנים בני השלושים וחמש

הספסלים הישנים הועברו לבית המדרש של חטיבת הבניים ועדיין לא יצאו לגימלאות.

אנו מתפללים שספסלי בית המדרש החדשים והיפים, שעל כל אחד מהם נחקק סמל הישיבה, שיזכו וייחקק בהם הרבה לימוד, הרבה ידע והרבה תפילות של התלמידים והצוות שישתמשו בהם.

הריהוט החדש נקנה מכספי עזבון של תורם, מכספי בוגרים שתרמו למטרה זו ומכספים נוספים רבים שהשקיעה הנהלת הישיבה ברכישה הזו.

נסיים בברכה:

"יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידנו".

22/08/2016

קורה בקריה - תמוז תשע"ו

תמוז תשע"ו | יולי 2016
תושבי הקריה היקרים,
ילדי הקריה הלומדים בבתי הספר היסודיים ובתיכונים סיימו זה מכבר את לימודיהם ואלו שבהסדר ובישיבת דרך חיים, יסיימו
עוד מעט. גם הקייטנות לקראת סיום ואנו נכנסים לעיצומה של החופשה.
לנו, עובדי המנהלה, ימי חופשה אלו הם הזמן בו אנו משקיעים ביתר מרץ בשיפוצים, תיקונים וסידורים שיאפשרו פתיחת
שנת לימודים בצורה חלקה ככל האפשר.
כהרגלנו נעדכן כאן על מה שקרה ומה שמתוכנן לתקופה הקרובה.
בישיבת ההסדר:
 כפי שידוע כבר לכולם, בסוף שנה זו, ועל פי בקשתו, מסיים הרב יחזקאל יעקבסון את תפקידו כראש הישיבה
ובמקומו בראש הישיבה יעמוד סגנו וחברו הרב ימר. הרב יעקבסון ביקש שלא נקיים טקס פרידה שהיה מתוכנן
עקב היותו בתקופת אבל על אימו ע"ה, אולם שבת של בוגרים המכהנים כרבנים במוסדות חינוך ובקהילות תתקיים
בשבת פרשת מסעי, שבת מלאת תוכן ועדכונים על החידושים שבישיבה, שבת שיהיה בה גם חלק נכבד של
הוקרה לרב יחזקאל.
 ביוזמת הרב ימר יצא ספר "מה אהבתי תורתך" המאגד שיחות של הרב יחזקאל על פרשת השבוע. הספר יצא
בעברית ובאנגלית. הרב יחזקאל, שכל הוצאת הספר נעשתה לו כהפתעה, שמע על הספר בהתרגשות רבה עוד
בשיבתו "שבעה" על אמו ורק זה מנע ממנו לברך שהחיינו על הוצאת הספר. הספר במהדורה האנגלית חולק
למשתתפי הדינר שהתקיים בארה"ב. גם אנו מצטרפים מכאן למילות התודה הרבות שנאמרו ועוד יאמרו לרב
יחזקאל על כל פועלו. על לקיחתו את עול הישיבה על כתפיו בתקופה לא קלה ועל כל פועלו למענה בכל השנים.
הרב יחזקאל שהתחיל כתלמיד בישיבה והמשיך ומילא תפקידים שונים עד להיותו ראש ישיבה הוא אחת ההוכחות
הבולטות על האיכויות היוצאות מבית המדרש שלנו.
אנו מאחלים לרב יחזקאל הצלחה בהמשך דרכו וכמובן לרב ימר הצלחה בתפקיד הגדול שהסכים לקחת על כתפיו.
 במסגרת השינויים בישיבה יכהנו בשנה הבאה ר"מים חדשים ובעלי תפקידים נוספים, בתוכנית הישראלית
ובתוכנית לבני חו"ל. אנו מאחלים לכולם הצלחה רבה בתפקידם החשוב. כולנו תפילה ששינויים אלו יהיו לברכה
לישיבה ושיצעידו אותה למקום הראוי לה בעולם הישיבות.
 גם הכולל מתרחב וקולט משפחות חדשות. בכולל תתקיימנה בשנה הקרובה שתי תוכניות, תוכנית לאברכים
הלומדים לימודי רבנות ותוכנית לאברכים הלומדים לדיינות. את התוכנית לרבנות יוביל וילמד הרב בטאט שעשה
זאת בהצלחה גדולה בעבר ואת תוכנית הדיינות ילמד הרב גדעון בנימין ראש הכולל.
גליון מס. 4
כל השינויים האלה גורמים לשינויים במבנה החברתי של אוכלוסיית הקריה בתקופה הקרובה. השנה התופעה
גדולה ואנו קוראים לכם תושבי הקריה, נהגו במידת הכנסת האורחים הידועה של קריית החינוך, קבלו את
הנכנסים בסבר פנים יפות, וסייעו להם בהתמצאות ובקליטה קלה ככל האפשר.
בישיבה התיכונית:
השינוי הבולט בכוח אדם בישיבה התיכונית הוא עזיבתו של הרב אלעד יצהרי הנוסע לנהל בי"ס באנגליה וכניסתו
של הרב יוסף הנדלר לתפקיד זה. אנו מודים לרב אלעד על הצעדת חטיבת הביניים קדימה בקפיצה גדולה ומאחלים
לו הצלחה בדרכו החדשה. אנו בטוחים שהרב הנדלר שמילא כבר מספר תפקידים בהצלחה בישיבה, יראה ברכה
במעשה ידיו וימשיך להוביל את החטיבה לפסגות חדשות.
אנו פותחים כיתה ט' נוספת והיא תהיה כיתת חינוך מיוחד. ר"מ חדש יקלט בקריה ויהיה הר"מ בכיתה זו. ר"מ נוסף
לתמידי כיתה ט' ייקלט במקומו של הרב הנדלר שעבר כאמור לנהל את חטיבת הביניים.
ובצד הטכני:
מגרש הכדור-סל, רובד ונצבע מחדש הוחלפו הסלים ונבנתה הצללה המאפשרת לבחורים לשחק בו גם בימי הקיץ
החמים.
מתקני המשחקים הנמצאים בפתח בנין 5 תוקנו ושופצו אף הם והכל בעזרת מר פטר וייס יו"ר מועצת גזר ואנשי
צוותו המסורים שהוציאו את החלטתו לפועל.
ריהוט חדש עומד להגיע בימים אלה לבית המדרש של הישיבה התיכונית ריהוט איכותי ומרשים שיאפשר יישוב
דעת לבחורים החפצים תורה. הריהוט הקודם הועבר לבית מדרש חטיבה.
ביום הראשון ללימודים יתקיים בישיבה טקס אליו יוזמן גם מר פטר וצוותו לחנוך את המגרש המחודש. הטקס יהיה
גם לכבוד התחלת הלימוד בבית המדרש המחודש וכהוקרה לתורמים.
תוכנית שיפוץ הפנימייה )בנין 3 (, עליה כבר דיווחנו, מתקדמת אף היא. יצא מכרז והתקיים סיור קבלנים ואנו מחכים
לבחירת הזוכה ולתחילת העבדות שיימשכו על פני מספר חודשים. בתקופת השיפוצים נהיה קצת לחוצים מבחינת
פתרונות הדיור לכל תלמידי הפנימייה אך אנו מאמינים שהרגשה זמנית זו של חוסר נוחות תתחלף במהרה
להתרגשות גדולה עת יראו ויקבלו הבחורים את המבנה המשופץ.
בחלל שמתחת לאולם הספורט אנו סוגרים שטח בו תמוקמנה שתי כיתות וכן פינות פרטניות ושהייה שישמשו את
המורים ע"פ תוכנית אופק ועוז לתמורה.
אולפנה:
באולפנה יתחילו בקרוב בבניית תוספת של עוד 1000 מ"ר שיקלו מאוד על התלמידות. עבודות ההכנה הכוללות
ניוד קרוואנים נמצאות בעיצומן תוך חשיבה על צרכי התלמידות ועל צרכי סניף "אריאל" בנות.
שטח מוצל נוסף בחצר האולפנה בו יהיו מתקנים ודשא סינטטי תחת מעטה הצללה ייבנה בימים הקרובים במימון
משותף של האולפנה והמועצה.
כללי:
בחודשים האחרונים התרבו התלונות על מצב התאורה ההיקפית ברחבי קריית החינוך. באגרות קודמות דיווחתי
שאנו במגעים עם נוף אילון לחתימה על הסכם משותף עם חברה שתבצע חידוש של כל התאורה הזו.
אכן, שמח אני לבשר כי חתמנו על הסכם עם חברת "געש" וכי החלפה קרובה של כל תאורת הרחוב ברחבי הקריה,
לתאורה חדישה וחסכונית תתבצע, בתקופה הקרובה )חודש-חודשיים(.
לאחר החלפת התאורה שתתבצע על בסיס העמודים הקיימים, נבחן צרכים ובהמשך נוסיף תאורה במקומות
נדרשים.
מלבד החלפה זו, נעשה עוד שדרוג קטן ותאורת חדר אוכל תחתון המשמש גם לאירועים, הוחלפה אף היא לתאורת
לד חסכונית ויעילה. זו ההזדמנות לקרוא לכל תושבי הקריה לערוך שמחות ואירועים אצלנו. צוות מיומן ואוכל מעולה
יעמדו לרשותכם.
בנוסף לכל הפרויקטים הגדולים האלה יש עוד הרבה מאוד תיקונים, ניקיונות צביעת מבנים עבודות גינון ועוד,
בהם עוסק צוות מיומן של הישיבה ועל כך תודות לחיים בן חיים, לעמרם איניג'ר, לישראל בן ססי, ולכל עובדי
המחלקות השונות.
כפי שניתן לראות אנו משקיעים משאבים רבים של כסף וכוח אדם לשפר, לייפות ולשכלל את הקריה היפה שלנו.
אנו מבקשים מכם התושבים, עזרו לנו גם אתם, שימו לב ללכלוך והרימו אותו. טפלו בגינות ובמרחבים ליד בתיכם,
היו ערניים לתקלות, עמדו בקשר עם עמרם בכל הקשור לפינוי גרוטאות ופסולת מוצקה, עדכנו אותנו בזמן,
והשתתפו איתנו במאמץ למען הקריה שלנו!
הייתי עד רק בתקופה האחרונה להתרחשויות שונות וגלי תרעומת שהיו נמנעים אם רק היה שיח בין התושבים
לבין ההנהלה. מטרת המנהלים זהה לרצון התושבים. לא תמיד קיימות האפשרויות, אבל תמיד נכון וטוב יותר לדבר
לפני שמאמינים לשמועות ובונים תלי תילים של תאוריות ומסקנות. בכל המקרים בהן היתה הידברות - התגלתה
הבנה הדדית ובסוף גם נמצא פתרון.
 נקודה קטנה שחשוב לנו לשמוע עליה את תגובתכם היא נושא סגירת המרכול בתקופת הקיץ בשעה 14:00 .
חשוב לנו לדעת כמה עובדה זו הפריעה לכם התושבים כדי לדעת איך להתנהל ומה לדרוש בעתיד מיוחאי בעל
המרכול.
לשנה"ל הקרובה, ולאחר שנושא הסייעות בגנים נפתר בצורה טובה, אנו מחפשים עדיין סייעת שלישית, סייעת
מחליפה, מטפלות לפעוטון ומחסנאי למטבח, לפנימייה אנו מחפשים אם בית בחצי משרה. מי שרואה עצמו/מה
מתאים/מה לאחד/ת התפקידים או שיכול/ה להפנות מועמד/ת אחר/ת מוזמן/נת לעשות זאת בהקדם.
 ונקודה נוספת, גם השנה כמו בשנה שעברה נארח כאן מחנות קיץ. אנו מודעים לקשיים שהיו בשנה שעברה
ועשינו ונעשה מה שיכולנו ונוכל למזער מפגעי רעש ותברואה. אנו מתנצלים מראש על תקלות אם תהיינה.
במידה ולדעתכם יהיו דברים שיעברו את גבולות הטעם הטוב, נא יידעו אותנו.
כאמור אנו נעשה מאמץ מיוחד למזער נזקים אך נעריך סובלנות וסבלנות מצדכם.
לסיום, אין צורך שנחזור ונתריע בפני הסכנות שהקיץ טומן בחובו, לכן רק נתפלל ונבקש:
בואו נעבור את הקיץ בשלום!
בברכה,
יהודה פרוידיגר
 

25/07/2016
קורה בקריה - תמוז תשע
שבת הערכה והוקרה לראש הישיבה

שבת הערכה והוקרה לראש הישיבה

בוגרים כותבים:

"שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך"..

הרב בר שאול זצ"ל הסביר, שכל עוד החותם מונח על הלב לא ניתן לראות את החתימה, רק לאחר שמרימים את החותם ניתן לראות את רישומו. השתתפנו בשבת לכבודו של ראש הישיבה הרב יחזקאל יעקבסון שליט"א שמסיים את תפקידו כראש הישיבה, שבת שעסקה באתגרי החינוך שבדורנו. בשבת השתתפו ראשי ישיבות דיינים רבנים מכהנים ומחנכים. תוך כדי דברי התורה, דברי הברכה, השיעורים והפאנלים, היה ניתן לראות את הרושם הרב שהשאירה הישיבה על בוגרים שהחותם הוסר מהם-עזבו את ספסלי בית המדרש לפני 30 ו40 שנה ועדיין הרושם החזק קיים בליבם. אם ניתן להוסיף שחותם הישיבה השאיר רושם לא רק על הלב אלא גם על הזרוע-הבוגרים משתמשים באותם כוחות שהשבת הייתה מוצלחת בעולם המעשה כדיינים כרבנים וכמחנכים. מיותר אך חשוב לציין שהשבת הייתה מוצלחת ומרשימה הן ברמה הארגונית והן בתכנים שהועברו בה.

דברי התורה בארוחות וכן העלאת זיכרונות מתקופת הלימודים בישיבה, העלו בי געגועים לאותם ימים יפים בהם למדנו וגרנו יחד בקריית הישיבה. בוגרי הישיבה שסיפרו על פועלם בחיי היום יום, נותנים רוח גבית לרבני הישיבה והנהלתה, להמשיך ולגדל את תלמידיהם באהבה ובמסירות לתורה וליראת שמיים.

 

ככלל, השבת הייתה מלאה בנוסטלגיה רעננה, ובחוויה מחודשת של השנים הטובות שלנו בישיבה. במהלך הארוחות זכינו לשמוע חוויות שונות של בוגרי הישיבה מהתקופות השונות, בהם הזכירו סיפורים המבטאים את גדלותו וענוותנותו של רה"י הרב יעקבסון. סיפורים אלו היו אמנם מתקופות שונות, אך היטיבו לתאר את אהבתו הגדולה של הרב לתורה והדרך הנעימה והמתוקה בה היה מלמדה. המפגש  האישי במהלך סעודות השבת עם חבריי בוגרי הישיבה, אשר חבשנו יחד את ספסלי בית המדרש במשך שנים, היה מיוחד, והתחושה הייתה כל כך טבעית-  כאילו לא עזבנו את הישיבה.

לאחר מנחה התקיים שיעור בבית המדרש מפי הרב אורי לביא אב"ד בירושלים בנושא 'נתינת גט מדין זכין לאדם שלא בפניו'. המעמד היה מרגש ביותר. ישבו תלמידי חכמים מכל הארץ, רמי"ם ראשי ישיבות ורבני קהילות- בוגרי הישיבה המשמשים בקודש, כולם מטים אוזנם כאפרכסת לשמוע את דברי תורתו המסודרים דבר דבור על אופניו. באופן אישי , מעמד זה החזיר אותי אחורה כמה שנים טובות,  לימים בהם היינו יושבים בישיבה, עוסקים בתורה לשמה ומשתתפים בשיעורים עמוקים בעיון במסגרת השיעור היומי או השיעור הכללי השבועי. התחושה שליוותה אותי במהלך השבת היא שהתורה שלמדנו- בוגרי הישיבה- בשעלבים,  היא תורה אחת, אשר שולחת את קוויה למקומות רבים בארץ במשך עשרות שנים. המקור והבאר ממנו שואבים כולם את כוחם העיוני והתלמודי הוא אחד- השנים בהם ישבו בישיבה ועמלו בתורה. כך שלמעשה ישנו קשר רוחני עמוק בין כל בוגרי הישיבה לדורותיה.

הדיונים המעניינים והאקטואליים שהתקיימו בליל שבת עד השעות הקטנות של הלילה וכן בשבת אחה"צ, היו מרתקים. הם הראו עד כמה הישיבה ובוגריה מחוברים לבעיות ולהתלבטויות הקיימות בחינוך בדורנו

במהלך השבת התקיימו שני פאנלים מרתקים אשר עסקו בסוגיות חשובות ביותר, הנוגעות לכל הורה בכלל, ולכל אדם העוסק בחינוך או ברבנות בפרט. מבין הנושאים: התמודדות עם בני נוער אשר החליטו להפנות עורף לצורת החיים הדתית בה גדלו בבית, ההתמודדות עם ילדים להורים גרושים, הדרך להקניית אהבת תורה בדור שלנו ועוד. בנוסף, הרצו הרב יוני לביא בנושא - חינוך בעידן מתירני וחומרני, וכן הרב איתן אקשטיין אשר דיבר על הגבול שבין יצר להתמכרות ובשאלה מתי על הרב או המחנך להפנות לגורם טיפולי.  באופן אישי, קיבלתי הרבה עצות מעשיות לעבודתי החינוכית, וקריאת כיוון לדרכים חדשות להרבצת תורה וחינוך לאהבתה.

עוד זמן רב תלווה אותנו החוויה המיוחדת של חזרה אל כתלי הישיבה בה התחנכנו ולפגוש חברים ורבנים .זכות גדולה היא עבורנו להיות בוגרים של הישיבה ולהשתתף בשבת מיוחדת זו.

לקראת סיום השבת לאחר סעודה שלישית התקיים ברוב רגש מעמד פרידה מראש הישיבה הרב יחזקאל יעקבסון כאשר הדוברים השונים מעלים על נס את אישיותו והנהגותיו של הרב ואת תרומתו לישיבה עוד מימים בהם היה תלמיד בישיבה ואת החותם המיוחד שהטביע  הרב כראש הישיבה על הישיבה ועל הקריה כולה. 

16/08/2016

קריית חינוך שעלבים שוכנת בעמק אילון בין לטרון לעיר מודיעין.

מפת הגעה >

אודות קרית החינוך

קריית החינוך משתרעת על פני כ-130 דונם ובה מוסדות חינוך רבים: פעוטון לגיל הרך גני ילדים לגדולים יותר ולאחריהם בתי-ספר "שלהבת" לבנים ולבנות, ישיבה תיכונית ואולפנה, ישיבה תורנית לאומית "דרך החיים", ישיבת הסדר, "שלוחה" שהיא גם ישיבת הסדר אולם במסלול ייחודי וכולל אברכים לרבנות ולדיינות. קריית החינוך מפעילה תוכנית לבני חו"ל המגיעים לשנה או שנתיים ללמוד בארץ וכן מדרשה לבנות השוכנת בירושלים לבנות חו"ל המגיעות לתוכנית דומה.
יחד לומדים בקריית החינוך קרוב ל-2700 תלמידים. בקריית החינוך גם מעל מאה דירות לאברכים ואנשי צוות.
המוסד הראשון הוקם ע"י קיבוץ שעלבים בשנת תש"ך (1960) והוא היה ישיבת ההסדר. בראשה עמד, בשנים הראשונות, רב הקיבוץ דאז הרב מאיר שלזינגר. לאחר עשר שנים הוקמה הישיבה התיכונית, ובהמשך האולפנה ושאר המוסדות.
קריית החינוך הינה עמותה רשומה כחוק המנוהלת ע"י ועד מנהל מסור עומדת בכל דרישות המחוקק ורשם העמותות ותרומות אליה מזכות בהטבת מס.

 • quality-icon

  איכות

  בקרית החינוך, לצד הישגים מרשימים, פרסי חינוך והוקרה, אנו שמים את הדגש העיקרי על קידומו האישי והערכי של התלמיד. מבחן ההצלחה שלנו הוא רמה תורנית גבוהה עם יראת שמיים. “אני בוגר/ת שעלבים" היא אמירה הפותחת דלתות בכל מסגרות ההמשך אליהם פונים תלמידינו.

 • atmosphere-icon

  אוירה

  קריית החינוך מאפשרת תנאים אופטימאליים לכל הבא ללמוד בשעריה, מאפשרת ללמוד מרבנים ומדמויות ייחודיות המלמדות והמתגוררות בה, כל זאת יחד עם מרחב גדול וירוק המאפשר קשת רחבה של פעילויות ומשחקים בהם האנרגיות האצורות בתלמידים יכולות לבוא לידי ביטוי.

 • education-icon

  חינוך

  הקן החינוכי המשותף לכל מוסדות הקריה הוא חינוך בערכי "תורה עם דרך ארץ".
  חינוך לחיי תורה מלאים ולהשתלבות בכל תחומי העשייה במדינה. בכל מוסדות החינוך, עד לגיל 18  משולבים לימודי קודש ברמה גבוהה ביותר יחד עם לימודי מקצועות החול שגם הם נלמדים ברמת מצויינות.

 • social-environment-icon

  מעורבות חברתית

  קריית חינוך שעלבים ידועה בעשייה של תלמידיה ובוגריה למען עם ישראל וארץ ישראל, החל מגיל צעיר מתחנכים התלמידים לעשייה ולתרומה לחברה. תלמידי ובוגרי קריית החינוך נמצאים בחוד החנית של העשייה החברתית למען העם והארץ.

מוסדות הלימודים

052-607-1378 איציק אדרי - מנהל אירועים:

ציר הזמן

1999
1999

הקמת אולפנה לבנות

נוסדה האולפנה לבנות של קרית חינוך שעלבים כמוסד אחות של הישיבה התיכונית.

1988
1988

גרעינים תורניים

הושלמה הבניה של כל 52 יחידות הדיור בשכונה החדשה. בשנה זו יצא גרעין התורני הראשון בשם "שעלי תורה" לבית שמש, ואחריו גרעינים בשדרות,יבנה, קצרין, קדימה, חצור, דימונה וקרית יובל ירושלים.

1987
1987

פתיחת שלהבת בנים שלהבת בנות

הוקם בית הספר המשותף (לקיבוץ ולישיבה) "שלהבת" בנים ו"שלהבת" בנות בחסותה של קרית חינוך שעלבים.

1979
1979

כולל אברכים

נפתחו כולל אברכים ומכון להכשרת רבנים לבוגרי ישיבת ההסדר והגבוהה.

1971
1971

ישיבה תיכונית

ה"ישיבה הקטנה" הופכת לישיבה תיכונית תורנית ובה לומדים לימודי קודש יחד עם לימודים כללים על טהרת הקודש והרב יעקב צור מתמנה כראש הישיבה התיכונית.

1970
1970

תכנית בני חו"ל

"נולדה" תוכנית בני חו"ל לבוגרי ישיבות תיכונית בגולה הבאים לשנה - שנתיים של לימוד תורה לשמה בישיבת שעלבים. מאז למדו בישיבה כ - 1500 תלמידים וכ - 400 עלו ארצה.

1967
1967

ישיבת ההסדר השניה בארץ

שעלבים ועמק איילון שוחררו מפחד הירדנים והישיבה הצבאית הופכת לישיבת ההסדר השניה בארץ ותלמידיה משלבים לימוד תורה ושרות בצה"ל.

1961
1961

הקמת הישיבה

ביוזמת תנועת "עזרא" ומפלגת מפ"י נבחר הרב מאיר שלזינגר, רב הקיבוץ, לעמוד בראש מסגרת ישיבתית אותה הם הגו ויזמו, בה תלמידים לומדים תורה ביום עם נשק בצידם ובלילה שומרים על הגבול.

יזכור לנופלים

"בדמייך חיי" , מציאות זו המלווה את עם ישראל מראשית דרכו, מלווה בכאב גדול גם אותנו.
אנו מוחים דמעה ומתפללים לזכרם של כל בוגרינו שנפלו במערכות ישראל ובפיגועי טרור.
בוגרינו ותלמידינו היו מהראשונים שנקראו והתייצבו לשרת בכל מלחמות ישראל ממלחמת ששת הימים ועד קרבות "צוק-איתן" בקיץ זה.
תמונותיהם ושמותיהם של בוגרינו שניבטים אלינו מלוחות הזיכרון מחייבים אותנו להתבונן, ללמוד ולהמשיך בדרכם.
בוגרנו ותלמידנו שהלכו בראש המחנה היוו דוגמא של מסירות לכלל, של נכונות לתת את היקר מכל – את החיים, למען העם והארץ.
כל אחד הוא סיפור חיים מופלא שנגדע, כל אחד הוא דמות ומופת שלאורו אנחנו הולכים.
בוגרנו אלה חיו חיים של קידוש השם ונהרגו על קידוש השם.

"במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים ומאירים" מילים אלו הנאמרות בתפילת "יזכור" , מבחינתנו, אינן מורות רק על המקום בו נשמותיהם של תלמידנו ובוגרינו נמצאות אלא תחושה שאכן דמויות מופת אלו מאירים לנו את הדרך, את הכיוון הנכון לחנך אליו וללכת בו.
תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים ויעמדו לגורלן לקץ הימים.

 • יורם משה איזק בן מנחם
  נפל במלחמת יו"כ
  י"א תשרי תשל"ד
 • משה יחיאל כהן בן שמעון
  נפל במלחמת יו"כ
  כ"ח תשרי תשל"ד
 • מנחם מנדל שיצר בן משולם
  נפל במלחמת יו"כ
  כ"ח תשרי תשל"ד
 • שלמה אומן בן ישראל
  נפל במלחמת של"ג
  י"ט סיוון תשמ"ב
 • אהרון לוריא בן משולם זושא
  נפל במלחמת של"ג
  י"ט סיוון תשמ"ב
 • אברהם חיים מוצן בן יוסף
  נפל במלחמת של"ג
  י"ט סיוון תשמ"ב
 • אריה יהושע שטראוס בן יצחק
  נפל במלחמת של"ג
  כ' סיוון תשמ"ב
 • ישראל מעטוף בן יצחק
  נפל בלבנון
  כ"ד אייר תשנ"ב
 • מתניהו בר לב בן בן ציון
  נפל בתפקיד
  ז' אדר ב' תשמ"ט
 • אש קודש גילמור בן ראובן
  נפל בתפקיד
  א' חשוון תשס"א
 • ישי דב לוי בן יחיאל
  נפל בתפקיד
  ז' שבט תש"ן
 • יונתן לוק בן דניס
  נפל בתפקיד
  כ"ה אלול תשנ"ט
 • אבנר מיכאלי בן ישראל
  נפל בתפקיד
  ט"ז שבט תשל"ז
 • אשר אלכסנדר נייקוב בן קלרה
  נפל בתפקיד
  ט' חשוון תשנ"ט
 • מיכאל סיטבון בן אלן
  נפל בתפקיד
  י' טבת תשס"ב
 • יונתן יעקב איינהורן בן דוד
  נפל בקרב עם מחבלים
  ז' מנחם אב תשס"ו
 • אלקנה גובי בן משה
  נפל בקרב עם מחבלים
  כ"ה אדר תשס"ב
 • חיים יחזקאל גוטמן בן יעקב
  נפל בקרב עם מחבלים
  ה' תמוז תשס"ב
 • נתנאל יהלומי בן שמואל וטובה
  נפל בקרב עם מחבלים
  ה' תשרי תשע"ג
 • שמעון צבי בירן בן פנחס
  נרצח ע"י מחבלים
  כ"ד אייר תשנ"ב
 • יעקב זאגא בן ניסים ועדנה
  נרצח ע"י מחבלים
  י"ב ניסן תשס"ד
 • עופר כהן בן שמעון
  נרצח ע"י מחבלים
  כ"ב אדר תשנ"ג
 • בנימין זאב כהנא בן מאיר
  נרצח ע"י מחבלים
  ה' טבת תשס"א
 • נועם נפתלי ליבוביץ' בן יהודה
  נרצח ע"י מחבלים
  ל' כסליו תשס"ד
 • שמואל דן מרצבך בן עזריאל
  נרצח ע"י מחבלים
  י"ד חשוון תשע"ב
 • אריה פרנקנטל בן יצחק
  נרצח ע"י מחבלים
  כ"ה תמוז תשנ"ד
 • אהרון (אריק) קרוגליאק בן יעקב
  נרצח ע"י מחבלים
  כ"ג אדר תשס"ב

זיכרון לבוגרים

 • אלכסנדר אדלר בן אברהם
  נפטר בתאונת דרכים
  י"ט אייר תשנ"ה
 • חיים הלל בקשט בן אהרון
  נפל בתאונת דרכים
  ט' מנחם אב תש"ן
 • צבי דינר בן ארז
  נפל בתאונת דרכים
  ח' טשבט תשס"ה
 • יעקב מילר בן משה ושרה
  נפטר בתאונת דרכים
  כ"ד אדר תשנ"ה
 • נתנאל צדוק בן יצחק
  נפטר בתאונת דרכים
  ט"ו אב תשנ"ה
 • רמי בן דוד
  נפטר ממחלה
  י"ז מנחם אב תשע"א
 • דב גליקסברג בן שאול
  נפטר ממחלה
  כ"ה תשרי תשע"ב
 • נתנאל הרפז בן יצחק
  נפטר ממחלה
  כ"ז כסליו תשס"ח
 • טוביה לוונשטיין בן שרגא
  נפטר ממחלה
  ט' חשוון תשע"ב
 • יאיר לוי
  נפטר ממחלה
 • יאיר ליבוביץ' בן ישראל
  נפטר ממחלה
  י"ד טבת תשע"א
 • אברהם נווה (נבנצאל)
  נפטר ממחלה
  א' תמוז תשס"ה
 • מרדכי סמואל
  נפטר ממחלה
 • משה פילר
  נפטר ממחלה
  ט"ז אדר תשס"ח
 • עופר פיקאדו
  נפטר ממחלה
 • משה צדקני
  נפטר ממחלה
  כ"ז מנחם אב תשס"ג
 • מאיר צינוורט בן יקותיאל וחיה
  נפטר ממחלה
  כ"ב טבת תשס"ט
 • אברהם אריה שטולברג
  נפטר ממחלה
  י' אייר תשס"ח
 • יוסף יצחק שטרן
  נפטר ממחלה
  י"ב כסליו תשנ"ה

מפה

 
 

צור קשר

ד.נ שמשון
מיקוד: 9978400


משרד ראשי: 08-9276555 | פקס: 08-9276528